as-car.eu » Benzyna i diesel » Jak powstaje paliwo diesel?

Jak powstaje paliwo diesel?

Autor:

jak powstaje paliwo diesel

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jak powstaje paliwo diesel. Poznasz jego historię, proces produkcji, różne rodzaje, a także alternatywy dla tego paliwa. W artykule przedstawiliśmy proces powstawania paliwa diesel, począwszy od historii wynalezienia przez Rudolfa Diesla, poprzez procesy rafinacji, wodorowania i różne rodzaje paliwa diesel. Omówiliśmy również wpływ diesla na środowisko oraz alternatywy dla tego paliwa, takie jak biopaliwo diesel czy paliwo syntetyczne. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Historia paliwa diesel – Rudolf Diesel

Historia paliwa diesel zaczyna się od Rudolfa Diesla, niemieckiego inżyniera, który wynalazł silnik Diesla w 1892 roku. Stworzył silnik, który mógł pracować na różnych rodzajach paliw, ale najbardziej wydajne okazało się paliwo olejowe, które dziś znamy jako paliwo diesel.

Skład paliwa diesel

Paliwo diesel to mieszanina węglowodorów, które pochodzą z ropy naftowej. Składa się głównie z alkanów, cykloalkanów i aromatycznych węglowodorów. Wśród nich są parafiny, naftaleny i asfalteny.

proces powstawania diesla

Proces rafinacji

Proces rafinacji paliwa składa się z dwóch etapów:

  • Destylacja
  • Krakingu.

Poniżej pokrótce opisujemy, czym charakteryzują się te dwa etapy.

Destylacja

Rafinacja ropy naftowej jest procesem, w którym surowa ropa jest przetwarzana na różne produkty, takie jak benzyna, nafta czy paliwo diesel. W pierwszym etapie, zwanym destylacją atmosferyczną, ropa jest podgrzewana i przekształcana w parę. Następnie para jest skraplana, a różne frakcje ropy są oddzielane na podstawie różnic w temperaturach wrzenia.

Kraking

W kolejnym etapie, zwanym krakingiem, cięższe frakcje ropy są przetwarzane na lżejsze produkty, takie jak paliwo diesel. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak kraking katalityczny, termiczny czy hydrokraking.

diesel proces powstawania

Proces wodorowania

Po krakingu następuje proces wodorowania, który polega na usuwaniu siarki i innych niepożądanych związków z paliwa. Dzięki temu uzyskujemy produkt o lepszych właściwościach, takich jak wyższa liczba cetanowa czy niższa zawartość siarki.

Biopaliwo diesel

Oprócz konwencjonalnego paliwa diesel istnieje również biopaliwo diesel, które jest produkowane z odnawialnych źródeł, takich jak oleje roślinne czy tłuszcze zwierzęce. Proces produkcji biopaliwa diesel obejmuje transestryfikację, czyli reakcję między tłuszczem a alkoholem. Otrzymuje się w ten sposób estr metylowy, który jest podobny do paliwa diesel pod względem właściwości.

Rodzaje paliwa diesel

Wyróżniamy kilka rodzajów paliwa diesel:

  • Olej napędowy – to powszechnie używane paliwo diesel, które znajduje zastosowanie głównie w silnikach samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych oraz w przemyśle. Charakteryzuje się wysoką liczbą cetanową oraz niższą zawartością siarki niż inne rodzaje paliwa diesel.
  • Olej napędowy GTL (Gas-to-Liquids) – to paliwo diesel, które jest produkowane z gazu ziemnego. Proces GTL polega na przekształceniu gazu ziemnego w syntetyczny olej napędowy. Paliwo to cechuje się niższą emisją zanieczyszczeń, takich jak NOx czy cząstki stałe, w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym.

Czystość paliwa diesel

Czystość paliwa diesel jest istotna dla jego właściwości, jak również dla pracy silnika. Wpływa na to między innymi proces wodorowania oraz dodatki uszlachetniające, które są stosowane w celu poprawy liczby cetanowej czy ochrony przed korozją.

jak powstaje diesel

Wpływ na środowisko

Paliwo diesel, mimo swoich zalet, takich jak wyższa energia właściwa w porównaniu z benzyną, ma również swoje wady. Wpływa na emisję gazów cieplarnianych, a także zanieczyszczeń powietrza, takich jak NOx czy cząstki stałe. Dlatego coraz większe znaczenie mają alternatywy dla diesla oraz rozwój technologii mających na celu zmniejszenie emisji.

Alternatywy dla diesla

W odpowiedzi na rosnące wymagania ekologiczne, opracowywane są różne alternatywy dla diesla, takie jak:

  • Biopaliwo diesel, które jest produkowane z odnawialnych źródeł
  • Paliwo syntetyczne, takie jak olej napędowy GTL
  • Paliwa kwasów tłuszczowych (HVO), które są wytwarzane z olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych
  • Elektryczność jako źródło energii dla pojazdów z napędem elektrycznym
  • Wodór jako paliwo dla pojazdów z ogniwami paliwowymi
diesel jak powstaje

Proces powstawania diesla

Pomimo zalet paliwa diesel, rosnąca świadomość ekologiczna oraz rozwój technologii skłania do poszukiwania alternatyw. Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko, coraz częściej stosowane są biopaliwa czy pojazdy elektryczne.

5/5 – Liczba głosów: 23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *